باسلام
احتراما، سرور win2020ir از ساعت 23 روز 22 آذر به مدت 3 ساعت از دسترس خارج می شود و سایت ها به سرور جدید انتقال خواهد یافت، نیاز به تغییر دی ان اس نمی باشد.آی پی جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.
با تجدید احترام
-----------
به روز رسانی : انتقال اتمام یافت، همه سایت ها چک شدند.
آی پی جدید 185.141.134.72


1399/09/22

« بازگشت