مرور محصولات و خدمات

EA-100
فضا: 100 مگابایت
ترافیک ماهانه: 10000 مگابایت
تعداد ایمیل: 5 صندوق پستی
تعداد ارسال در ساعت 50 عدد
سیستم عامل ویندوز سرور 2012 R2
کنترل پنل: MailEnable
ایجاد و مدیریت مخاطبین
پشتیبانی از تقویم آنلاین
قابلیت اتصادل به دامنه دلخواه شما
قابلیت اتصال SMTP , POP جهت کار بار نرم افزار های جانبی
سیستم شناسایی و متوقف سازی حمله های مربوط به ایمیل
پشتیبان گیری ماهانه در هارد دیگر و سرور دیگر
دارای سیستم Email Dkim Signature

940,000 ریال سالانه
EB-250
فضا: 250 مگابایت
ترافیک ماهانه: 30000 مگابایت
تعداد ایمیل: 10 صندوق پستی
تعداد ارسال در ساعت 50 عدد
سیستم عامل ویندوز سرور 2012 R2
کنترل پنل: MailEnable
ایجاد و مدیریت مخاطبین
پشتیبانی از تقویم آنلاین
قابلیت اتصادل به دامنه دلخواه شما
قابلیت اتصال SMTP , POP جهت کار بار نرم افزار های جانبی
سیستم شناسایی و متوقف سازی حمله های مربوط به ایمیل
پشتیبان گیری ماهانه در هارد دیگر و سرور دیگر
دارای سیستم Email Dkim Signature

1,270,000 ریال سالانه
EC-500
فضا: 500 مگابایت
ترافیک ماهانه: 50000 مگابایت
تعداد ایمیل: 20 صندوق پستی
تعداد ارسال در ساعت 50 عدد
سیستم عامل ویندوز سرور 2012 R2
کنترل پنل: MailEnable
ایجاد و مدیریت مخاطبین
پشتیبانی از تقویم آنلاین
قابلیت اتصادل به دامنه دلخواه شما
قابلیت اتصال SMTP , POP جهت کار بار نرم افزار های جانبی
سیستم شناسایی و متوقف سازی حمله های مربوط به ایمیل
پشتیبان گیری ماهانه در هارد دیگر و سرور دیگر
دارای سیستم Email Dkim Signature

1,770,000 ریال سالانه