مرور محصولات و خدمات

هاست ویندوز بسته- 1
200 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سی پی یو اختصاصی 50 درصد یک هسته تا 100 درصد
رم اختصاصی 768 مگا هرتز
2,480,000 ریال سالانه
هاست ویندوز بسته- 2
500 مگا فضا
ترافیک نامحدود
سی پی یو اختصاصی 70 درصد یک هسته 100 درصد
رم اختصاصی 1 گیگ
2,980,000 ریال سالانه
هاست ویندوز بسته- 3
1 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سی پی یو اختصاصی 100 درصد یک هسته تا دو هسته
رم اختصاصی 1.5 گیگ
3,480,000 ریال سالانه
هاست ویندوز بسته- 4
3 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سی پی یو اختصاصی 100 درصد یک هسته تا 3 هسته
رم اختصاصی 2 گیگ
4,490,000 ریال سالانه
هاست ویندوز بسته- 5
5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سی پی یو اختصاصی 100 درصد دو هسته تا 3 هسته
رم اختصاصی 2 گیگ
6,870,000 ریال سالانه
سرویس اختصاصی Asiatech و Hetzner
300 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سی پی یو اختصاصی 100 درصد 8 هسته
تخصیص 32 گیگ رم
4,180,000 ریال ماهانه