مرور محصولات و خدمات

PB200
200 مگا فضا
ترافیک نامحدود منصفانه
سی پی یو اختصاصی 100 درصد یک هسته
رم اختصاصی 1 گیگ
9,780,000 ریال سالانه
PC500
500 مگا فضا
ترافیک نامحدود منصفانه
سی پی یو اختصاصی 100 درصد یک هسته
رم اختصاصی 1 گیگ
11,280,000 ریال سالانه
PD1000
1000 مگا فضا
ترافیک نامحدود منصفانه
سی پی یو اختصاصی 100 درصد دو هسته
رم اختصاصی 1.5 گیگ
15,780,000 ریال سالانه
PE3000
3000 مگا فضا
ترافیک نامحدود منصفانه
سی پی یو اختصاصی 100 درصد دو هسته
رم اختصاصی 1.5 گیگ
17,980,000 ریال سالانه
PF5000
5000 مگا فضا
ترافیک نامحدود منصفانه
سی پی یو اختصاصی 100 درصد سه هسته
رم اختصاصی 2 گیگ
19,770,000 ریال سالانه