جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.ir 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.com 1 5,940,000 ریال 6,900,000 ریال 6,900,000 ریال
.net 1 7,300,000 ریال 7,300,000 ریال 7,900,000 ریال
.org 1 6,980,000 ریال 6,980,000 ریال 6,980,000 ریال
.biz 1 4,585,000 ریال 4,585,000 ریال 4,585,000 ریال
.info 1 5,980,000 ریال 1,400,000 ریال 1,400,000 ریال
.co.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.ac.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.id.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.org.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.net.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.sch.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.gov.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال