صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > ثبت دامنه > دامنه های ملی


نحوه ی تغییر رابط های مجاز شناسه کاربری ایرنیک
در صورتی که تمایل به ثبت دامنه .ir دارید در مرحله اول...