مرور محصولات و خدمات

هاست سازمانی-بسته 1
2 گیگابایت فضا
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
حداقل سی پی یو اختصاصی 2 هسته کامل ارتقا تا 8 هسته
رم اختصاصی 8 گیگ
9,700,000 ریال سالانه
هاست سازمانی-بسته 2
5 گیگابایت فضا
300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
حداقل سی پی یو اختصاصی 2 هسته کامل ارتقا تا 8 هسته
رم اختصاصی 8 گیگ
11,700,000 ریال سالانه
هاست سازمانی-بسته 3
10 گیگابایت فضا
1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
حداقل سی پی یو اختصاصی 2 هسته کامل ارتقا تا 8 هسته
رم اختصاصی 8 گیگ
14,700,000 ریال سالانه
هاست سازمانی-بسته 4
100 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
حداقل سی پی یو اختصاصی 4 هسته کامل ارتقا تا 8 هسته
رم اختصاصی 16 گیگ
19,800,000 ریال سالانه