مرور محصولات و خدمات

EPA-1000
فضا: 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 100000 مگابایت
تعداد ایمیل: 15 صندوق پستی
تعداد ارسال در ساعت 1000 عدد
سیستم عامل ویندوز سرور 2012 R2
کنترل پنل: MailEnable
ایجاد و مدیریت مخاطبین
پشتیبانی از تقویم آنلاین
قابلیت اتصادل به دامنه دلخواه شما
قابلیت اتصال SMTP , POP جهت کار بار نرم افزار های جانبی
سیستم شناسایی و متوقف سازی حمله های مربوط به ایمیل
پشتیبان گیری ماهانه در هارد دیگر و سرور دیگر
دارای سیستم Email Dkim Signature

770,000 ریال ماهانه
EPB-3000
فضا: 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 300000 مگابایت
تعداد ایمیل: 30 صندوق پستی
تعداد ارسال در ساعت 1500 عدد
سیستم عامل ویندوز سرور 2012 R2
کنترل پنل: MailEnable
ایجاد و مدیریت مخاطبین
پشتیبانی از تقویم آنلاین
قابلیت اتصادل به دامنه دلخواه شما
قابلیت اتصال SMTP , POP جهت کار بار نرم افزار های جانبی
سیستم شناسایی و متوقف سازی حمله های مربوط به ایمیل
پشتیبان گیری ماهانه در هارد دیگر و سرور دیگر
دارای سیستم Email Dkim Signature

870,000 ریال ماهانه
EPC-5000
فضا: 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 500000 مگابایت
تعداد ایمیل: 50 صندوق پستی
تعداد ارسال در ساعت 2000 عدد
سیستم عامل ویندوز سرور 2012 R2
کنترل پنل: MailEnable
ایجاد و مدیریت مخاطبین
پشتیبانی از تقویم آنلاین
قابلیت اتصادل به دامنه دلخواه شما
قابلیت اتصال SMTP , POP جهت کار بار نرم افزار های جانبی
سیستم شناسایی و متوقف سازی حمله های مربوط به ایمیل
پشتیبان گیری ماهانه در هارد دیگر و سرور دیگر
دارای سیستم Email Dkim Signature

1,070,000 ریال ماهانه